Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Cơ cấu tổ chức, nhân sự ban Giám đốc bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
21/12/2016
Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ ban giám đốc bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.

GIỚI THIỆU CHUNG 

Nhân sự:

 STT    Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1  Huỳnh Trần Tuấn Huy                  Phó giám đốc - phụ trách bệnh viện 
 Bác sĩ 

  
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành