Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
chỉ đạo khắc phục những tồn tại sau kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp lục và cải cách hành chính chỉ đạo khắc phục những tồn tại sau kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp lục và cải cách hành chính
BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019
BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính Ngành Y tế năm 2019 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính Ngành Y tế năm 2019
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Y tế QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Y tế
Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số PARI, xếp hạng cải cách hành chính của năm 2018 của các cơ quan, đơn vị thuộc sở Y tế Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số PARI, xếp hạng cải cách hành chính của năm 2018 của các cơ quan, đơn vị thuộc sở Y tế
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính của sở Y tế khánh hòa giai đoạn 2016-2020 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính của sở Y tế khánh hòa giai đoạn 2016-2020
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành