Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011
Nghị quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 Nghị quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành