Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020
Cơ cấu tổ chức, nhân sự phòng chỉ đạo chuyên khoa (Chỉ đạo tuyến) viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
16/12/2016
Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ, y bác sĩ phòng chỉ đạo chuyên khoa (Chỉ đạo tuyến), bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên phòng ban: Chỉ đạo tuyến

                 Điện thoại: 3.831017

                 Trưởng phòng:       BS. Huỳnh Trần Tuấn Huy

I. Sơ đồ tổ chức:   

II. Nhân sự:

 STT   Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1  Hùynh Trần Tuấn Huy  Trưởng khoa  Bác sỹ CKI
 2  Nguyễn Phan Trang Đài      Cử nhân Điều dưỡng
 3  Bùi Thanh Hồng      Y sỹ 
 4  Nguyễn Thị Kim Hoa    Y sỹ 
 5  Nguyễn Ngọc Quang    KTV phòng giày  
 6  Lê Kim Hồng    KTV phòng giày 
 7  Huỳnh Phúc Thịnh
 Y sỹ


III. CHỨC NĂNG:
 -
Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến.

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện;

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kĩ thuật của tuyến dưới;

3. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

4. Định kì sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên;

5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện;

Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành