Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM (Áp dụng cho bệnh nhân có thẻ BHYT) GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM (Áp dụng cho bệnh nhân có thẻ BHYT)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH, XÉT NGHIỆM, ĐiỀU TRỊ CÁC BỆNH DA, THẨM MỸ THEO YÊU CẦU BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH, XÉT NGHIỆM, ĐiỀU TRỊ CÁC BỆNH DA, THẨM MỸ THEO YÊU CẦU
Giá Viện phí không thuộc TT BHYT Theo TT37/2018 Bảng giá Viện phí không thuộc TT BHYT Theo TT37/2018 (Áp dụng từ 15/01/2019)
(Không thẻ BHYT) - Phụ lục III: Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)
(Không thẻ BHYT) - Phụ lục II: Giá ngày giường bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)
(Không thẻ BHYT) - Phụ lục I: Giá khám bệnh (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/07/2017 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)
(BHYT) - Phụ lục III: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)
(BHYT) - Phụ lục II: GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)
( BHYT) - Phụ lục I: GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành