Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020
Cơ cấu tổ chức, nhân sự khoa Da Liễu A bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
22/12/2016
Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ, y bác sĩ khoa Da Liễu A bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên phòng ban: Khoa Da Liễu 

                 Điện thoại: 3.543139

                 Phó Trưởng Khoa:       Bs CKI. Dương Thị Mỹ Lan

Sơ đồ tổ chức:   

Nhân sự:

 STT   Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1  Dương Thị Mỹ Lan  Phó Trưởng khoa  Bác sỹ CKI
 2  Đào Thị Kim Hoanh 
 ĐD Trưởng khoa
 Cử nhân Điều dưỡng
 3  Nguyễn Thị Hoàng Ly 
 Điều dưỡng 
 CĐ Điều dưỡng
 4  Nguyễn Thị Bình  Điều dưỡng  Điều dưỡng TH
 5  Phùng Thị Lắm  Điều dưỡng  Điều dưỡng TH
 6  Phạm Ngọc Tấn  Điều dưỡng  Điều dưỡng TH
 7  Nguyễn Thị Phương Minh 
 Hộ lý
 Hộ lý
 8  Thái Thị Hồng Anh  Bác sĩ
 Bác sĩ
  9    Nguyễn Thị Thu Sương                                 Điều dưỡng TH

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy định công tác khoa nội, quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

2. Tổ chức tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh mắc bệnh phong, nhiễm HIV/AIDS, bệnh da và bệnh lây truyền theo đương tình dục.

3. Tổ chức công tác phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh phong bị tàn tật theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

4. Tổ chức công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh phong, nhiễm HIV/AIDS, bệnh da, bệnh lây truyền theo đừng tình dục tại khoa và tại cộng đồng

Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành