Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
Kế hoạch can thiệp và cải tiến những nội dung người bệnh chưa hài lòng Quý IV/2019 Kế hoạch can thiệp và cải tiến những nội dung người bệnh chưa hài lòng Quý IV/2019
CV ĐI 287 gửi kèm Tài liệu bộ tiêu chí năm 2019 CV ĐI 287 gửi kèm Tài liệu bộ tiêu chí năm 2019
BẢNG KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2019 BẢNG KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2019, Ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 về ban hành các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 dành cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019, ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh quý IV năm 2019 Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh quý IV năm 2019
báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 Số: 287 /BVDL – KHTH-ĐD
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý III năm 2019 Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý III năm 2019
BÁO CÁO Về việc tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019 Báo cáo về việc tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019, công văn Số: 148/BC-BVDL
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý II năm 2019 Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý II năm 2019
Kế hoạch can thiệp và cải tiến những nội dung người bệnh chưa hài lòng Quý III/2019 Kế hoạch can thiệp và cải tiến những nội dung người bệnh chưa hài lòng Quý III/2019
Kế hoạch can thiệp và cải tiến những nội dung người bệnh chưa hài lòng Quý I/2019 Kế hoạch can thiệp và cải tiến những nội dung người bệnh chưa hài lòng Quý I/2019
Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý I năm 2019 Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý I năm 2019
Kết quả đánh giá hài lòng bệnh nhân quý II nắm 2018 Báo cáo số 128 - Kết quả đánh giá hài lòng bệnh nhân quý II nắm 2018
Kế hoạch can thiệp và cải tiến nội dung hài lòng người bệnh quý II năm 2018 Kế hoạch số 127 - Can thiệp và cải tiến các nội dung phản hồi về hài lòng người bệnh quý II năm 2018
Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2017 Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2017
Đánh giá thực hiện cải tiến chất lượng 9 tháng đầu năm 2017 Báo cáo đánh giá việc thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện trong 9 tháng đầu năm 2017
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017
Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 - Đánh giá theo phụ luc 1 Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 - Đánh giá theo phụ luc 1
Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 - Đánh giá tổng hợp bệnh viện Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 - Đánh giá tổng hợp bệnh viện
Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 theo bộ tiêu chí Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 theo bộ 81 tiêu chí
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành