Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Cơ cấu tổ chức, nhân sự khoa Phong bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
12/12/2016
Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ, y bác sĩ khoa Phong, bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên phòng ban: Khoa Phong & Phẫu thuật chỉnh hình

                 Điện thoại: 3.543134

                 Trưởng phòng:       BS CKI. Lương Công Đức

Sơ đồ tổ chức:   

Nhân sự:

 STT   Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1  Lương Công Đức  Trưởng khoa  Bác sỹ CKI
 2  Nguyễn Hoàng Phương      Bác sỹ CKI
 3  Trương Tiến Thức    CĐ Điều dưỡng
 4  Nguyễn Thị Kim Thông
 CĐ Điều dưỡng
 5  Nguyễn Thị Tiết    Điều dưỡng TH
 6  Đinh Thị Tín  ĐD trưởng  Cử nhân gây mê
 7  Bạch Thị Nga
 Điều dưỡng SH
 8  Trần Thị Kim Cúc    Hộ lý
 9  Nguyễn Quốc Huy    Bác sỹ

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

8. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành