Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Cơ cấu tổ chức, nhân sự phòng tài chính - kế toán viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
19/12/2016
Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ, y bác sĩ phòng tài chính - kế toán bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên phòng ban: Tài chính Kế toán

                 Điện thoại: 3.836703

                 Trưởng phòng:       Nguyễn Thế Khải

I. Sơ đồ tổ chức:   

II. Nhân sự:

 STT   Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1  Nguyễn Thế Khải  Trưởng phòng  Cử nhân kế toán
 2  Hà Thị Thu Hạnh 
 
 Cử nhân kinh tế
 3  Đỗ Thị Thu Hiếu    Trung cấp Kế toán
 4  Trương Nguyễn Kiều Diễm 
   Cử nhân kế toán
 5  Võ Thị Hà Viên    Cao đẳng kế toán 
 6  


III. CHỨC NĂNG:
 - 
Phòng Tài chính - kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt,

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3.Thoe kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lap động tiền lương, chế độ chính sachs vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

5. Định kì thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bả oquản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành