Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Cơ cấu tổ chức, nhân sự phòng kế hoạch tổng hợp viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
19/12/2016
Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ, y bác sĩ phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên phòng ban: Kế hoạch tổng hợp

                 Điện thoại: 3.543135

                 Trưởng phòng:       BS. Lê Văn Khoa

I. Sơ đồ tổ chức:   

II. Nhân sự:

 STT   Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1  Lê Văn Khoa  Giám đốc - Trưởng phòng 
 Thạc sĩ 
 2  Kiều Thị Năm 
 ĐD Trưởng Bệnh Viện
 Cử nhân Điều dưỡng
 3  Nguyễn Văn Cường
 Cử nhân quản trị BV
 4  Hùynh Thị Thanh Nguyệt  
 Cử nhân Anh Văn
 5  Huỳnh Thị Châu Bửu  
 Bác sỹ 
 6  Hoàng Thị Như Ý  
 Cử nhân Điều dưỡng


III. CHỨC NĂNG:
 - Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

    + Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

    + Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

    + Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoách thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện đẻ báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kì sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành