Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
Quyết định về việc ban hành quy trình khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế của bệnh viện Da Liễu Quyết định về việc ban hành quy trình khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế của bệnh viện Da Liễu
Quyết định về việc ban hành quy trình hội chẩn chuyên môn của bệnh viện Da Liễu Quyết định về việc ban hành quy trình hội chẩn chuyên môn của bệnh viện Da Liễu
Quyết định về việc ban hành quy trình báo động đỏ của bệnh viện Da Liễu Quyết định về việc ban hành quy trình báo động đỏ của bệnh viện Da Liễu
Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật của bệnh Viện Da Liễu Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật của bệnh Viện Da Liễu
Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh Viện Da Liễu Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh Viện Da Liễu
Quyêt định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa Quyêt định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa
Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội động quản lý chất lượng bệnh viện Da Liễu Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội động quản lý chất lượng bệnh viện Da Liễu
Quyết định về việc ban hành quy trình nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của bệnh viện Da Liễu Quyết định về việc ban hành quy trình nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của bệnh viện Da Liễu
Quyết định về việc ban hành quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa Quyết định về việc ban hành quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa
Quyết định về việc ban hành báo động đỏ liên viện của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa Quyết định về việc ban hành báo động đỏ liên viện của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa
Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa năm 2019 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa năm 2019
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành