Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Hưởng ứng ngày an toàn người bệnh 17-9-2019
17/09/2019
Hôm nay là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới. Không ai có thể bị nguy hại khi sử dụng dịch vụ y tế và hiện nay mỗi ngày có tới hàng ngàn người bệnh đang phải chịu những nguy hại có thể phòng ngừa được trong chăm sóc y tế.

Thông điệp an toàn người bệnh cho người bệnh và người thân

Hôm nay là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới. Không ai có thể bị nguy hại khi sử dụng dịch vụ y tế và hiện nay mỗi ngày có tới hàng ngàn người bệnh đang phải chịu những nguy hại có thể phòng ngừa được trong chăm sóc y tế.

Nếu bạn hoặc người thân của bạn là một người bệnh, hãy chủ động quan tâm chăm sóc chính mình:

- Cung cấp thông tin chính xác về tiền sử bệnh, bảo đảm giao tiếp cởi mở với thầy thuốc và nhân viên y tế.

- Hãy đặt những câu hỏi để hiểu và tình trạng bệnh của mình và cách thức điều trị.

- Hãy nói ra vì sự an toàn chăm sóc y tế của bạn!

Hãy nói ra vì sự an toàn của người bệnh!

 

Thông điệp an toàn người bệnh cho bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hoặc nhân viên y tế

Hôm nay là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới. Không ai có thể bị nguy hại khi sử dụng dịch vụ y tế và hiện nay mỗi ngày có tới hàng ngàn người bệnh đang phải chịu những nguy hại có thể phòng ngừa được trong chăm sóc y tế.

Nếu bạn là bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hoặc nhân viên y tế, hãy xem người bệnh như đối tác của mình trong chăm sóc sức khỏe của chính họ:

- Hợp tác với người bệnh để tạo văn hóa an toàn người bệnh minh bạch và cởi mở.

- Khuyến khích báo cáo không đổ lỗi và học từ những sai sót.

Hãy nói ra vì sự an toàn của người bệnh!

 

Thông điệp an toàn người bệnh cho lãnh đạo nhà hoạch định chính sách, đại biểu Quốc hội hay chính trị gia

Hôm nay là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới. Không ai có thể bị nguy hại khi sử dụng dịch vụ y tế và hiện nay mỗi ngày có tới hàng ngàn người bệnh đang phải chịu những nguy hại có thể phòng ngừa được trong chăm sóc y tế.

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo trong cơ sở y tế, nhà hoạch định chính sách, đại biểu Quốc hội hay chính trị gia:

- Hãy quan tâm tới an toàn người bệnh và đặt thành một ưu tiên y tế quốc gia.

- Đặt an toàn người bệnh là ưu tiên của chính bạn.

Hãy nói ra vì sự an toàn của người bệnh!


Các bài viết liên quan khác:
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành