Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020
Cơ cấu tổ chức, nhân sự phòng tổ chức hành chính bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
19/12/2016
Thông tin về cơ cấu tổ chức, vai trò, trình độ chuyên môn cán bộ phòng tổ chức hành chính bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa.

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên phòng ban: Hành chính Quản trị - Tổ chức Cán bộ

                 Điện thoại: 3.832252

                 Trưởng phòng:      Nguyễn Văn Dung

Sơ đồ tổ chức:   

Nhân sự:

 STT   Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
 1  Nguyễn Văn Dung  Trưởng phòng  Trung cấp Cán sự
 2  Lâm Thị Ngọc Trang 
   Trung cấp Văn thư
 3  Nguyễn Tuấn Anh   
 Cử nhân CNTT
 4  Hồ Thị Nở
 Nhân viên Cấp dưỡng
 5  Lê Thị Hà    Nhân viên phục vụ
 6  Nguyễn Thị Thảo    Nhân viên Cấp dưỡng
 7  Nguyễn Hắc Hải    Lái xe
 8  Nguyễn Văn Liêm
 NV Kỹ thuật điện, nước
 9  Nguyễn Minh Trang    NV môi trường
 10  Hoàng Xuân Đạo    Bảo vệ
 11  Nguyễn Thanh Phong    Bảo vệ
 12  Nguyễn Thanh Tiến
 Bảo vệ
 13  Trần Thị Hương    Nhân viên hành chính
 14  Nguyễn Minh Hưng    Bảo vệ 


II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định;

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện;

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan;

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y Yế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện

6.Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đia, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyêt những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội

8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đóc xem xét, giải quyết

Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành