Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC VỀ LĨNH VỰC Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện
BÁO CÁO Công tác tiếp nhận, phản hồi, giải quyết đường dây nóng năm 2019 BÁO CÁO Công tác tiếp nhận, phản hồi, giải quyết đường dây nóng năm 2019
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀNH Y TẾ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀNH Y TẾ
DANH SÁCH PHẢN ÁNH ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN DA LIỄU KHÁNH HÒA NĂM 2019 DANH SÁCH PHẢN ÁNH ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỆNH VIỆN DA LIỄU KHÁNH HÒA NĂM 2019
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ đầu mối theo dõi, xử lý phản ánh trên phần mềm đường dây nóng và trả lời trực tiếp, công khai trên phần mềm QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ đầu mối theo dõi, xử lý phản ánh trên phần mềm đường dây nóng và trả lời trực tiếp, công khai trên phần mềm
Báo cáo tiếp nhận, phản hồi, giải quyết đường dây nóng 06 tháng năm 2019 Báo cáo tiếp nhận, phản hồi, giải quyết đường dây nóng 06 tháng năm 2019
Quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức tại bệnh viện Da Liễu Quyết định về việc ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức tại bệnh viện Da Liễu
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành