Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
Quy định số 194 ngày 28/12/2018 Quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm
Danh mục kỹ thuật - quyết định số 1211 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa
danh mục kỹ thuật - quyết định số 663 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa
Danh mục kỹ thuật - quyết định số 566 Văn bản quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh thuộc tuyến và vượt tuyến thực hiện tại bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa
Danh mục kỹ thuật - quyết định số 530 Quyết định về việc phê duyệt danh mục khám chữa bệnh bổ sung thực hiện tại bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa
Tác nghiệp
Sổ khám bệnh Sổ khám bệnh Các dịch vụ kĩ thuật của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa, phạm vi hoạt động chuyên môn và quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành