Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 20:46
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

chức năng - nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ  

1. Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa là bệnh viện chuyên khoa da liễu hạng II trực thuộc Sở Y tế Khánh Hòa, có nhiệm vụ quản lý, thu nhận điều trị bệnh nhân phong, hoa liễu và các bệnh ngoài da. 

2. Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động và sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế. 

Thực hiện theo các Quyết định: 

1. Quyết định số 2082/1998/QĐ-UB ngày 30/07/1998 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa; 

2.  Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện; 

3. Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế; 

 

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành