Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 19:54
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7
⁘ Da liễu

I. CHỨC NĂNG:
Khoa Da liễu là khoa điều trị bệnh da và các bệnh hoa liễu, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động khám, điều trị bệnh tại khoa.
II. NHIỆM VỤ:
1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội; chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh da, bệnh lây truyền theo đường tình dục tại khoa.
2. Có kế hoạch và tổ chức thăm khám, hội chẩn tất cả người bệnh trong khoa, đặc biệt chú ý người bệnh cấp cứu, bệnh nặng để xử lý kịp thời những tình huống bất thường.
3. Sắp xếp các buồng bệnh liên hoàn, hợp lý để đảm bảo công tác chuyên môn và tránh lây nhiễm bệnh tật.
4. Theo dõi sát sao và nắm chắc diễn biến bệnh lý của người bệnh trong khoa.
5. Khám lại người bệnh trước khi hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay phòng KHTH và Giám đốc bệnh viện, xin ý kiến giải quyết.
6. Tổ chức tốt công tác hành chính trong khoa. Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định, cập nhập chính xác mọi số liệu; tài liệu, sổ sách phải được lưu trữ theo quy định.
7. Thực hiện công tác đào tạo, tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết công tác điều trị và chăm sóc người bệnh.
8. Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại khoa.
9. Phối hợp họp hội đồng người bệnh tại khoa.
10. Theo dõi, kiểm tra thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao tại tủ trực của khoa. Định kỳ báo cáo tình hình sử dụng và đề xuất nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao của khoa.
III. TỔ CHỨC:
1. Các bộ phận:
- Khám và điều trị;
- Điều dưỡng, chăm sóc người bệnh;
-  Công tác hành chính khoa.
2. Lãnh đạo:
- 01 Trưởng khoa;
- 01 phó trưởng khoa;
- 01 điều dưỡng trưởng khoa.

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành