Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 20:48
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7
⁘ Khoa Dược - TTBYT

I. CHỨC NĂNG:
Khoa Dược, trang thiết bị y tế (Dược, TTBYT) là khoa chuyên môn về dược, vật tư, thiết bị y tế của bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác dược, vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.
II. NHIỆM VỤ:
1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt.
2. Tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế cho các khoa, phòng theo kế hoạch được duyệt.
3. Tham gia đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế.
4. Đảm bảo việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân BHYT và bệnh nhân thu phí tại bệnh viện theo đúng quy định.
5. Phói hợp sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định.
6. Phối hợp với các công ty tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.
7. Theo dõi tài sản; lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.
8. Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.
9. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc.
10. Tổ công nghệ thông tin (thuộc khoa Dược,TTBYT) có nhiệm vụ cập nhật, theo dõi, triển khai thực hiện công tác công nghệ thông tin tại bệnh viện như cập nhật website; bảo vệ an toàn an ninh mạng; sữa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị vi tính; phối hợp với các khoa, phòng có liên quan cập nhật số liệu, báo cáo số liệu các phần mềm quản lý khám chữa bệnh, Dược, BHYT....)
III. TỔ CHỨC:
1. Các bộ phận:
- Theo dõi và phối hợp sửa chữa máy móc, trang thiết bị y tế;
- Cung ứng, theo dõi sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao, thiết bị y tế;
- Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế.
- Cấp phát thuốc BHYT;
- Nhà thuốc Bệnh viện.
2. Lãnh đạo:
- 01 Trưởng khoa;
- 01 Phó trưởng khoa;

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành