Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 20:32
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7
⁘ Phòng chỉ đạo tuyến

I. CHỨC NĂNG:
Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến, công tác phòng chống Phong.
II. NHIỆM VỤ:
1/ Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình Giám đốc Bệnh viện và Sở Y tế phê duyệt tổ chức thực hiện.
-  Kế hoạch được lập và trình ký vào đầu quý I và nằm trong kế hoạch của bệnh viện.
2/ Tham mưu với Lãnh đạo BV trong việc triển khai, thực hiện Chương trình phòng chống bệnh phong tại cộng đồng
- Cùng với tuyến dưới hướng về công đồng thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, giữ gìn vệ sinh môi trường tham gia phòng chống dịch bệnh.
- Sẵn sàng ứng cứu hỗ trợ tuyến dưới khi trong địa bàn có thảm họa và các tệ nạn xã hội.
3/ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho tuyến dưới nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện đúng tuyến kỹ thuật, thông báo kịp thời các sai sót về chuyên môn kỹ thuật.
- Hỗ trợ kỹ thuật khi có yêu cầu.
- Định kỳ sinh hoạt và lắng nghe ý kiến đóng góp của tuyến dưới.
4/ Phối hợp với các chuyên khoa, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.
- Nhận cán bộ chuyên môn tuyến dưới về thực hành nâng cao tay nghề.
- Tổ chức các lớp đào tạo về chuyên môn kỹ thuật tại bệnh viện hay tại cơ sở.
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về chỉ đạo tuyến.
- Hướng dẫn, phối hợp với tuyến dưới làm nghiên cứu khoa học.
5/ Định kỳ sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình Giám đốc Bệnh viện và báo cáo cấp trên.
6/ Tổ chức thống kê lưu giữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.
III. TỔ CHỨC:
1. Các bộ phận:
- Phòng chống Phong.
2. Lãnh đạo:
- 01 Trưởng phòng;
- 01 phó trưởng phòng.
 

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành