Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ tư, 21/10/2020, 01:22
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7
⁘ Phòng chỉ đạo tuyến

I. CHỨC NĂNG:
Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến, công tác phòng chống Phong.
II. NHIỆM VỤ:
1. Lập kế hoạch về chương trình phòng chống Phong trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.
2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động phòng chống phong của tuyến dưới.
3. Phối hợp tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới về công tác khám phát hiện, điều trị bệnh phong.
4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, chương trình phòng chống Phong trình Giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.
III. TỔ CHỨC:
1. Các bộ phận:
- Phòng chống Phong.
2. Lãnh đạo:
- 01 Trưởng phòng;
- 01 phó trưởng phòng.
 

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Phó giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Trưởng phòng KHTH

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Trưởng phòng KHTH

B.sĩ Nguyễn Hoàng Phương - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Nguyễn Hoàng Phương

Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành