Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 19:40
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7
⁘ Phòng HCQT-TCCB

I. CHỨC NĂNG:
Phòng HCQT-TCCB là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị, tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bệnh viện.
II. NHIỆM VỤ:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng, tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ nhân lực theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
3. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành y tế đối với mọi nhân viên và người bệnh trong bệnh viện.
4. Theo dõi, thực hiện công tác đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
5. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
6. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
7. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.
9. Dựa trên đề xuất của các khoa, phòng, lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
10. Tổ chức, thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.
11. Quản lý và sử dụng con dấu của chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại bệnh viện(thanh niên, công đoàn cơ sở)
12. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
13. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
14. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
15. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
16. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
17. Tổ chức, phối hợp thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
18. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện và xử lý chất thải y tế của bệnh viện.
19. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
20. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung, không để xảy ra tình trạng mất trật tự, trộm cắp, đi lại lộn xộn trong cơ quan. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
21. Đảm bảo cung ứng đầy đủ các bữa ăn cho bệnh nhân, đảm bảo ăn chín, uống sôi; không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.
22. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
23. Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
III. TỔ CHỨC:
1. Các bộ phận:
- Bộ phận hành chính;
- Bộ phận bảo vệ;
- Bộ phận Dinh dưỡng;
2. Lãnh đạo:
- 01 Trưởng phòng;
- 01 Phó trưởng phòng.
 

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành