Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ sáu, 19/08/2022, 19:48
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7
⁘ cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN: 

 

Giám đốc phụ trách Bệnh viện: Ông Huỳnh Trần Tuấn Huy 

Email: huyhuynhus2002@yahoo.com 

Điện thoại: 0258.3832599 

CÁC KHOA,PHÒNG TRỰC THUỘC BV 

Phòng HCQT-TCCB 

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Dung 

ĐT: 0258.832252 

Phòng KHTH-ĐD 

Phó giám đốc: Bà Đặng Thị Vân Thủy 

ĐT: 0258.3543135 

Phòng Chỉ đạo tuyến 

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Phan Trang Đài 

ĐT: 0258.3831017 

Phòng Tài chính kế toán 

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Khải 

Đt: 0258.3836703 

Khoa Khám 

Trưởng khoa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Em 

ĐT: 0258.3543136 

Khoa Da liễu 

Phụ trách khoa: Bà Nguyễn Hoàng Phương 

ĐT: 0258.3543139 

Khoa Da liễu B 

Phụ trách khoa: Bà Trần Thị Hải Lý 

ĐT: 0258.3838079 

Khoa Xét nghiệm 

Phó khoa: Bà Nguyễn Thị Anh Vân 

ĐT: 0258.3543137 

Khoa Phong-PTCH 

Trưởng khoa: Ông Lương Công Đức 

ĐT: 0258.3543134 

10 

Khoa Dược, trang thiết bị y tế 

Trưởng khoa: Bà Nguyễn Thị Thúy 

ĐT: 0258.3543138 

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành