Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 19:14
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

Hotliine

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC KHÁM CHỮA BỆNH, QUY TẮC ỨNG XỬ,
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa rất mong nhận được sự  phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo một trong các cách thức sau:
1. Số điện thoại nóng:
0965.271.515
(thường trực 24/24)
2. Hộp thư điện tử:
Bvdl.syt@khanhhoa.gov.vn

Lưu ý:
- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng việt, ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành