Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ sáu, 19/08/2022, 18:43
 • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
 • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

 •   18/02/2022
 •   Đã xem: 43
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bệnh viện Da Liễu

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của bệnh viện Da Liễu

 •   10/03/2022
 •   Đã xem: 35
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của bệnh viện Da Liễu

Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số PARI năm 2021

 •   14/12/2021
 •   Đã xem: 34
Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số PARI, xếp hạng cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của sở Y tế

 •   22/01/2022
 •   Đã xem: 32
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của sở Y tế

Quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám

 •   20/04/2022
 •   Đã xem: 47
Quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản của bệnh viện

 •   27/04/2021
 •   Đã xem: 84
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   22/04/2021
 •   Đã xem: 132
Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   26/11/2021
 •   Đã xem: 147
Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   24/11/2021
 •   Đã xem: 134
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021 của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2021

 •   04/09/2021
 •   Đã xem: 114
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2021 của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Báo cáo kết quả thưc hiện cải cách hành chính Quý II năm 2021

 •   04/06/2021
 •   Đã xem: 114
Báo cáo kết quả thưc hiện cải cách hành chính Quý II năm 2021 của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

 •   04/03/2021
 •   Đã xem: 106
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021 của bệnh viện Da Liễu

Quyết định sô 240 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

 •   29/03/2021
 •   Đã xem: 104
Quyết định sô 240 về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Quyết định số 91 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế

 •   30/01/2021
 •   Đã xem: 140
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế

Quyết định về việc ban hành quy chế vận hành website

 •   09/11/2021
 •   Đã xem: 169
Quyết định về việc ban hành quy chế vận hành website của bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa trên internet

Quyết định 353 về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng

 •   Quyết định 353 về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng
 •   Đã xem: 176
Quyết định 353 về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Quyết định 216 về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng

 •   23/11/2021
 •   Đã xem: 180
Quyết định về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Quyết định 215 về việc ban hàng quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị

 •   22/11/2021
 •   Đã xem: 193
Quyết định về việc ban hàng quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của các nhân, tổ chức tại bệnh viện Da Liễu

Quyết định 214 về việc việc ban hành quy chế làm việc

 •   Quyết định 214 về việc việc ban hành quy chế làm việc
 •   Đã xem: 235
Quyết định 214 về việc việc ban hành quy chế làm việc của bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa

Các tin khác

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành