Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 20:03
 • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
 • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

Thông tư số 11/20201/TT-BYT ban hành danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế

 •   21/06/2020
 •   Đã xem: 155
Thông tư số 11/20201/TT-BYT ban hành danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Thông tư số 07/20141/TT-BYT quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động

 •   10/10/2019
 •   Đã xem: 214
Thông tư số 07/20141/TT-BYT quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

văn bản số 471 về phê duyệt đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"

 •   20/04/2019
 •   Đã xem: 190
văn bản số 471 về phê duyệt đề án "Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"

nghị định số 14/2019/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

 •   15/03/2020
 •   Đã xem: 192
nghị định số 14/2019/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

nghị định số 117/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 •   30/09/2020
 •   Đã xem: 257
nghị định số 117/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

nghị định số 120/2020/NĐ-CP về quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 •   10/10/2020
 •   Đã xem: 166
nghị định số 120/2020/NĐ-CP về quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 •   27/09/2020
 •   Đã xem: 226
nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

 •   20/09/2020
 •   Đã xem: 168
nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công

 •   12/09/2020
 •   Đã xem: 152
nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công

nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 53/2020/NĐ-CP

 •   05/09/2020
 •   Đã xem: 201
nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2015 của chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công...

nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều của Luật thư viện

 •   nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều của Luật thư viện
 •   Đã xem: 216
nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều của Luật thư viện

nghị định số 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

 •   20/08/2020
 •   Đã xem: 224
nghị định số 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

nghị định số 90/2020/NĐ-CP đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ

 •   nghị định số 90/2020/NĐ-CP đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ
 •   Đã xem: 276
nghị định số 90/2020/NĐ-CP đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn

 •   29/07/2020
 •   Đã xem: 210
nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ

 •   02/07/2020
 •   Đã xem: 241
nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với Dân quân tự vệ

nghị định 30/2020/QH14 về công tác văn thư

 •   nghị định 30/2020/QH14 về công tác văn thư
 •   Đã xem: 270

Luật số 46/2019/QH14 luật thư viện

 •   Luật số 46/2019/QH14 luật thư viện
 •   Đã xem: 254
Luật số 46/2019/QH14 luật thư viện

Luật số 57/2020/QH14 luật thanh niên

 •   Luật số 57/2020/QH14 luật thanh niên
 •   Đã xem: 288
Luật số 57/2020/QH14 luật thanh niên

Luật số 63/2020/QH14 vè sửa đổi bổ sung một số điềucủa luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 •   Luật số 63/2020/QH14 vè sửa đổi bổ sung một số điềucủa luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 •   Đã xem: 246
Luật số 63/2020/QH14 vè sửa đổi bổ sung một số điềucủa luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Các tin khác

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành