Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ tư, 21/10/2020, 00:51
 • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
 • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

QUYẾT ĐỊNH số 207 Về việc ban hành Nội quy Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

 •   22/11/2019
 •   Đã xem: 4
QUYẾT ĐỊNH số 207 Về việc ban hành Nội quy Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH số 206 Về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

 •   22/11/2019
 •   Đã xem: 3
QUYẾT ĐỊNH số 206 Về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH số 207 Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

 •   23/11/2019
 •   Đã xem: 3
QUYẾT ĐỊNH số 207 Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH số 204 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

 •   22/11/2019
 •   Đã xem: 3
QUYẾT ĐỊNH số 204 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH số 192 về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

 •   20/11/2019
 •   Đã xem: 3
QUYẾT ĐỊNH số 192 về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH số 183 Về việc ban hành Quy định thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CCVC và người lao động

 •   20/11/2019
 •   Đã xem: 4
QUYẾT ĐỊNH số 183 Về việc ban hành Quy định thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CCVC và người lao động làm việc tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

Quy định Về việc thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CCVC và người lao động

 •   Quy định Về việc thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CCVC và người lao động
 •   Đã xem: 4
Quy định Về việc thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CCVC và người lao động làm việc tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa<br />(Ban hành kèm theo Quyết định số...

quyết định số 181 về việc phân công cán bộ đầu mỗi theo dõi, xử lý phản ánh trên phần mềm đường dây nóng

 •   20/11/2019
 •   Đã xem: 3
quyết định số 181 về việc phân công cán bộ đầu mỗi theo dõi, xử lý phản ánh trên phần mềm đường dây nóng và trả lời trực tiếp, công khai trên phần mềm

QUY ĐỊNH Về hòm thư góp ý tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

 •   QUY ĐỊNH Về hòm thư góp ý tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa
 •   Đã xem: 4
QUY ĐỊNH Về hòm thư góp ý tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-BVDL ngày 28/ 10/2019 của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa)

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Phó giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Trưởng phòng KHTH

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Trưởng phòng KHTH

B.sĩ Nguyễn Hoàng Phương - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Nguyễn Hoàng Phương

Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành