Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 19:53
 • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
 • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

Quyết định về việc ban hành quy chế vận hành website

 •   09/11/2021
 •   Đã xem: 166
Quyết định về việc ban hành quy chế vận hành website của bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa trên internet

Quyết định 353 về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng

 •   Quyết định 353 về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng
 •   Đã xem: 174
Quyết định 353 về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Quyết định 216 về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng

 •   23/11/2021
 •   Đã xem: 174
Quyết định về việc ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Quyết định 215 về việc ban hàng quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị

 •   22/11/2021
 •   Đã xem: 188
Quyết định về việc ban hàng quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của các nhân, tổ chức tại bệnh viện Da Liễu

Quyết định 214 về việc việc ban hành quy chế làm việc

 •   Quyết định 214 về việc việc ban hành quy chế làm việc
 •   Đã xem: 230
Quyết định 214 về việc việc ban hành quy chế làm việc của bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 213 về việc việc thiết lập, công khai số điện thoại và đường dây nóng tư vấn COVID-19

 •   Quyết định 213 về việc việc thiết lập, công khai số điện thoại và đường dây nóng tư vấn COVID-19
 •   Đã xem: 140
Quyết định 213 về việc việc thiết lập, công khai số điện thoại và quy chế hoạt động đường dây nóng tư vấn về COVID-19 và các dịch vụ viêm đường hô hấp cấp khác...

Quyết định 212 về việc việc ban hành quy chế hoạt động ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính

 •   Quyết định 212 về việc việc ban hành quy chế hoạt động ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính
 •   Đã xem: 136
Quyết định 212 về việc việc ban hành quy chế hoạt động ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 211 về việc việc kiện toàn ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính

 •   22/11/2021
 •   Đã xem: 217
Quyết định 211 về việc việc kiện toàn ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 207 về việc ban hành quy trình gửi, nhận, đăng tải thông tin trên internet

 •   13/11/2021
 •   Đã xem: 159
Quyết định về việc ban hành quy trình gửi, nhận, đăng tải thông tin trên internet của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2021

 •   31/03/2021
 •   Đã xem: 244
Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện Da Liễu Tỉnh Khánh hòa năm 2021

Các tin khác

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành