Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ tư, 21/10/2020, 01:20
 • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
 • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

văn bản số 163 về thông báo công khai ngân sách quý 3 năm 2020

 •   12/10/2020
 •   Đã xem: 4
văn bản số 163 về thông báo công khai ngân sách quý 3 năm 2020

Thông báo triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp quý I /. 2020

 •   05/03/2020
 •   Đã xem: 7
Thông báo triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp quý I /. 2020

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

 •   05/02/2020
 •   Đã xem: 6
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

 •   30/02/2020
 •   Đã xem: 6
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

báo cáo công tác cái cái hành chính quý III năm 2020

 •   05/09/2020
 •   Đã xem: 8
báo cáo công tác cái cái hành chính quý III năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền cài cách hành chính năm 2020

 •   24/04/2020
 •   Đã xem: 6
Kế hoạch tuyên truyền cài cách hành chính năm 2020 của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I/2020

 •   05/03/2020
 •   Đã xem: 6
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 Bệnh Viện Da Liễu

Thông báo họp cải cách hành chính Quý II năm 2002

 •   Thông báo họp cải cách hành chính Quý II năm 2002
 •   Đã xem: 5

Đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách tháng 06/2020

 •   Đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách tháng 06/2020
 •   Đã xem: 18

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Phó giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Trưởng phòng KHTH

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Trưởng phòng KHTH

B.sĩ Nguyễn Hoàng Phương - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Nguyễn Hoàng Phương

Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành