Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 20:31
 • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
 • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

 •   18/02/2022
 •   Đã xem: 42
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bệnh viện Da Liễu

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của bệnh viện Da Liễu

 •   10/03/2022
 •   Đã xem: 33
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của bệnh viện Da Liễu

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản của bệnh viện

 •   27/04/2021
 •   Đã xem: 83
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   22/04/2021
 •   Đã xem: 128
Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   26/11/2021
 •   Đã xem: 144
Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   24/11/2021
 •   Đã xem: 131
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021 của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2021

 •   04/09/2021
 •   Đã xem: 111
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III năm 2021 của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Báo cáo kết quả thưc hiện cải cách hành chính Quý II năm 2021

 •   04/06/2021
 •   Đã xem: 110
Báo cáo kết quả thưc hiện cải cách hành chính Quý II năm 2021 của bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

 •   04/03/2021
 •   Đã xem: 106
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021 của bệnh viện Da Liễu

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   27/02/2021
 •   Đã xem: 223
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính bệnh viện Da Liễu năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

 •   27/02/2021
 •   Đã xem: 207
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của bệnh viện Da Liễu

Thông báo sau kiểm tra CCHC cả năm 2020

 •   Thông báo sau kiểm tra CCHC cả năm 2020
 •   Đã xem: 218

Thông báo họp cải cách hành chính Quý IV năm 2020

 •   Thông báo họp cải cách hành chính Quý IV năm 2020
 •   Đã xem: 205

văn bản số 163 về thông báo công khai ngân sách quý 3 năm 2020

 •   12/10/2020
 •   Đã xem: 222
văn bản số 163 về thông báo công khai ngân sách quý 3 năm 2020

Các tin khác

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành