Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 19:23
 • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
 • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

Công văn số 12 về chỉ thị triển khai chương trình hành động số 12-ctr/TU ngày 31/03/2017

 •   10/10/2019
 •   Đã xem: 168
Công văn số 12 về chỉ thị triển khai chương trình hành động số 12-ctr/TU ngày 31/03/2017 của tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương 5 (Khóa X) về đẩy...

Văn bản số 10316 về kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 05/09/2016

 •   10/10/2019
 •   Đã xem: 201
Văn bản số 10316 về kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 05/09/2016 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ...

Văn bản số 489 về quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

 •   15/03/2020
 •   Đã xem: 160
Văn bản số 489 về quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

văn bản số 76 về nghị quyết sửa đổi, bổ sung môt số điều của nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011

 •   10/10/2019
 •   Đã xem: 144
văn bản số 76 về nghị quyết sửa đổi, bổ sung môt số điều của nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành...

Văn bản số 30c về nghị quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách nhà nước giai đoạn 2011-2020

 •   10/10/2019
 •   Đã xem: 177
Văn bản số 30c về nghị quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách nhà nước giai đoạn 2011-2020

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành