Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Thứ năm, 11/08/2022, 19:59
  • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
  • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
  • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

Quyết định số 91 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế

  •   30/01/2021
  •   Đã xem: 137
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Sở Y tế

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

  •   30/03/2021
  •   Đã xem: 172
Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

  •   30/01/2021
  •   Đã xem: 186
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của sở y tế

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Phó giám đốc

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành