Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Chủ nhật, 13/06/2021, 13:02
 • Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
 • Điện thoại: (0258) 3 832.252 Fax: (0258) 3 832.252
 • Thời gian Làm việc: Từ thứ 2 - 7

Quyết định số 1194 về việc phê duyệt bổ sung danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc

 •   30/05/2020
 •   Đã xem: 57
Quyết định số 1194 về việc phê duyệt bổ sung danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng trang bị cho các đơn vị thuộc ngành y tế để...

Quyết định số 981 về việc ban hành kế hoạch hoạt động chương trình mục tiêu y tế

 •   10/04/2019
 •   Đã xem: 53
Quyết định số 981 về việc ban hành kế hoạch hoạt động chương trình mục tiêu y tế - dân số đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 817 về việc phê duyệt danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng

 •   20/04/2020
 •   Đã xem: 62
Quyết định số 817 về việc phê duyệt danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng của các đơn vị y tế

Quyết định số 12/2020 về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa

 •   30/05/2020
 •   Đã xem: 57
Quyết định số 12/2020 về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết số 12/2017 về bảng giá khám bệnh, chữa bệnh

 •   12/07/2017
 •   Đã xem: 62
Nghị quyết số 12/2017 về bảng giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảm hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước...

Nghị quyết 09/2019 về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

 •   Nghị quyết 09/2019 về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 •   Đã xem: 86
Nghị quyết 09/2019 về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa...

Văn bản số 10221 về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật

 •   Văn bản số 10221 về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật
 •   Đã xem: 63
Văn bản số 10221 về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bản tỉnh Khánh Hòa

Kế hoạch số 8725 về việc tuyên truyền, phổ biến luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9

 •   30/08/2020
 •   Đã xem: 54
Kế hoạch số 8725 về việc tuyên truyền, phổ biến luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ...

Quyết định số 756 về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết thông qua kỳ họp thứ 8

 •   25/01/2020
 •   Đã xem: 50
Quyết định số 756 về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết thông qua kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết canh...

⁘ Đội ngũ y bác sĩ

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy - Phó giám đốc

B.sĩ Huỳnh Trần Tuấn Huy

Phó giám đốc

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ - Trưởng phòng KHTH

B.sĩ Đặng Thị Vân Thuỷ

Trưởng phòng KHTH

B.sĩ Nguyễn Hoàng Phương - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Nguyễn Hoàng Phương

Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc - Bác sĩ Da Liễu

B.sĩ Phan Nguyễn Phú Quốc

Bác sĩ Da Liễu

Nguyễn Thị Anh Vân - Phó khoa xét nghiệm

Nguyễn Thị Anh Vân

Phó khoa xét nghiệm

⁘ Liên kết cơ quan & ban ngành